De volgende tests zijn uitgevoerd:

1. Lekkagetest bovenin de luieremmers - stilstand

2. Gebruik van de luieremmers – lekkage tijdens gebruik

3. Duur van de geur piek

 

Ad 1. Lekkagetest bovenin de luieremmers - stilstand
Testluier gevuld met 100 ml/4% oplossing van ammoniak in een luieremmer. Aan de randen van de afdichting van de luieremmer werd de ammoniakconcentratie gemeten met een PID. Vervolgens werd een tweede luier (gevuld met water) ingeworpen in de luieremmer en direct daarna werd bij het openen de ammoniakconcentratie gemeten met de PID. 5 minuten later werd dit opnieuw gemeten. Na afloop van de proef werd de concentratie van ammoniak in de onder-emmer van de luieremmer gemeten.


Ad 2. Gebruik van de luieremmers – lekkage tijdens gebruik

Een beker met 100 ml/28% ammonia wordt in de luieremmers geplaatst. De luieremmer werd in een
geventileerde ruimte (1 x 1,5 x 2 m) geplaatst. De luieremmer werd vervolgend 10 keer geopend en gesloten.
De ammoniakconcentratie in de kamer werd vervolgens gemeten.


Ad 3. Duur van de geur piek
Bij deze proeven werden drie luiers gevuld met ammoniak en in de luieremmers gestopt. Een lek test werd
uitgevoerd ter hoogte van de opening van de luieremmer. Vervolgens werd een luier met leidingwater toegevoegd (na 20 minuten) en werd de piek ammoniakconcentratie gemeten. Deze meting werd herhaald na 5 minuten, ook de duur van de piek is gemeten en opgenomen op video (PID scherm indicatie opname)